Переводчик Translate.kg

волатильность

Русско-киргизский словарь (Асанов Э.) (ru-ky)
өзгөрүлмөлүүлүк (волативдүүлүк

волатильность

Словарь банковских и финансовых терминов НБКР (2016 г.), (ru-ky)
Өзгөрүлмөлүүлүк (Volatility) —Алмашуу курсу, пайыздык чендер, биржалык котировкалар сыяктуу рыноктук индикаторлордунөзгөрүү деңгээли

Волатильность

Русско-Киргизский терминологический словарь (ru-ky)
өзгөрүлмөлүүлүк (волативдүүлүк
Волатильность