Переводчик Translate.kg

Вооруженное нападение

Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
куралдуу кол салуу

Вооруженное нападение

Русско-Киргизский терминологический словарь (ru-ky)
куралдуу кол салуу

вооруженное нападение

Русско-киргизский словарь (Асанов Э.) (ru-ky)
куралдуу кол салуу

Вооруженное нападение

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Куралдуу колсалуу

Вооруженное нападение

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
КУРАЛДУУ КОЛСАЛУУ – мамлекеттин жеке жана жармакташ коргонууга негиз түзүүчү (БУУнун Уставынын 51-ст.) биринчи болуп (БУУнун Уставына карабастан) куралдуу күчтү колдонуусу. К. к-ну түзүүчү аракеттер алкагы 1974-жылкы «Баскынчылыкты аныктоонун» 3-статьясында камтылып (кара:Агрессия), ага тикелей баскынчылык, кыйыр баскынчылык, баскынчылыкка катышуу деген түшүнүктөр киргизилген. Ошентип, К. к-га жол ача турган аракеттер бир эле учурда БУУнун Уставынын 39-статьясындагы баскынчылык актысы деген түшүнүктү билдирет.
Вооруженное нападение Вооруженное нападение Вооруженное нападение Вооруженное нападение