Переводчик Translate.kg

вооруженные силы

Русско-киргизский словарь (Асанов Э.) (ru-ky)
куралдуу күчтөр

Вооруженные силы

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Куралдуу күчтөр

Вооруженные силы

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
КУРАЛДУУ КҮЧТӨР – эларалык укук жагынан алып караганда, мамлекеттердин такай аракеттеги (жөө аскер, аскер-деңиз, аскер-аба ж. б.) убактылуу (кошуундар, партизандар, көтөрүлүшчүлөр) аскердик курамдары. Жалдануучулар К.к. түшүнүгүнө жатпайт. Эларалык укуктарга ылайык, ага карата куралдуу колсалуу болгон учурда гана мамлекет өзүнүн К. к-үн жеке жана жармакташ коргонуу иретинде колдоно алат. БУУнун Уставынын жоболорун эске алуу менен, эларалык жетекчиликтин же башкаруунун астында аракеттенген улуттук аскер бирикмелери эларалык К. к-гө кирет. БУУнун Уставынын 51-статьясына ылайык түзүлгөн БУУ К. к-ү, коопсуздук боюнча аймактык уюмдарынын К. к-ү жана бириккен К. к-ү да ошондой күчтөрдөн болуп саналат.

Вооруженные силы

Русско-Киргизский терминологический словарь (ru-ky)
куралдуу күчтөр
Вооруженные силы оон Вооруженные силы кр Вооруженные силы Вооруженные силы оон Вооруженные силы кр Вооруженные силы Вооруженные силы иностранные Вооруженные силы Кыргызской Республики Вооруженные силы ООН Вооруженные силы ООН Вооруженные силы иностранные Вооруженные силы