Переводчик Translate.kg

Вооруженные силы кр

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Кр куралдуу күчтөрү

Вооруженные силы кр

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
КР КУРАЛДУУ КҮЧТӨРҮ – КРдин эгемендүүлүгүнө, көзкарандысыздыгына, аймактык бүтүндүүлүгүнө каршы сырттан колсалуулардан коргоого, ошондой эле эларалык келишимдерге ылайык, КМШга катышкан мамлекеттер менен бирдикте баскынчылыктан коргонууга арналган мамлекеттик аскердик түзүм. КР К. К-нүн курамы жөө аскер, аскер-деңиз, аскердик аба, абадан коргонуу бөлүктөрүнөн, аскердик мекемелер менен аскердик окуу жайларынан, жергиликтүү аскердик башкаруу органдарынан турат. КР К. К-нө түздөнтүз жетекчилик кылуу КР Коргоо министрлигине жүктөлөт.
Вооруженные силы кр Вооруженные силы кр