Переводчик Translate.kg

вооруженные силы ООН

Русско-киргизский словарь (Асанов Э.) (ru-ky)
БУУнун куралдуу күчтөрү

Вооруженные силы оон

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Буу куралдуу күчтөрү

Вооруженные силы оон

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
БУУ КУРАЛДУУ КҮЧТӨРҮ – БУУнун Коопсуздук Кеңешинин чечими боюнча жана анын жетекчилиги астында БУУнун Уставына ылайык түзүлүүчү жана колдонулуучу БУУга мүчө-мамлекеттердин бириккен куралдуу күчтөрү. Ал тынчтыкта жашоо бузулганда же баскынчылык актысы болгондо (БУУнун Уставынын 39-ст.), аны ооздуктоо үчүн башка чара жетишсиздик кылган учурда же жеткиликсиз болгондо (БУУнун Уставынын 42-ст.) эларалык тынчтыкты же коопсуздукту колдоого же калыбына келтирүүгө арналган.

Вооруженные силы ООН

Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
БУУ Куралдуу күчтөрү

Вооруженные силы ООН

Русско-Киргизский терминологический словарь (ru-ky)
БУУнун куралдуу күчтөрү
Вооруженные силы оон Вооруженные силы оон