Переводчик Translate.kg

вооруженный конфликт международного характера

Русско-киргизский словарь (Асанов Э.) (ru-ky)
эл аралык мүнөздөгү куралдуу кагылыш

Вооруженный конфликт международного характера

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Эларалык мүнөздөгү куралдуу жаңжал

Вооруженный конфликт международного характера

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
ЭЛАРАЛЫК МҮНӨЗДӨГҮ КУРАЛДУУ ЖАҢЖАЛ – мамлекеттердин куралдуу күчтөрүнүн ортосундагы кагылышуу; көтөрүлүш чыгарган (же согушуп жаткан) тарапка каршы кайсы бир мамлекеттин куралдуу күчтөрү менен улуттук-боштондук кыймылдарынын өзара кагылышуусу. Ал согуштук аракеттердин чектелүүсү жана кыйла кыска мөөнөткө созула тургандыгы менен мүнөздөлөт. Э. м. к. ж-га катышкан баардык тараптар тийешелүү эларалык укук ченемдерин, тагыраак айтканда, согуш каадалары менен согуш мыйзамдарын сактоого милдеттүү.

Вооруженный конфликт международного характера

Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
эл аралык мүнөздөгү куралдуу жаңжал

Вооруженный конфликт международного характера

Русско-Киргизский терминологический словарь (ru-ky)
эл аралык мүнөздөгү куралдуу кагылыш
Вооруженный конфликт международного характера Вооруженный конфликт международного характера Вооруженный конфликт международного характера Вооруженный конфликт международного характера