Переводчик Translate.kg

Вооруженный конфликт международного характера

Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
эл аралык мүнөздөгү куралдуу жаңжал

Вооруженный конфликт международного характера

Русско-Киргизский терминологический словарь (ru-ky)
эл аралык мүнөздөгү куралдуу кагылыш

вооруженный конфликт международного характера

Русско-киргизский словарь (Асанов Э.) (ru-ky)
эл аралык мүнөздөгү куралдуу кагылыш

Вооруженный конфликт международного характера

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Эларалык мүнөздөгү куралдуу жаңжал

Вооруженный конфликт международного характера

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
ЭЛАРАЛЫК МҮНӨЗДӨГҮ КУРАЛДУУ ЖАҢЖАЛ – мамлекеттердин куралдуу күчтөрүнүн ортосундагы кагылышуу; көтөрүлүш чыгарган (же согушуп жаткан) тарапка каршы кайсы бир мамлекеттин куралдуу күчтөрү менен улуттук-боштондук кыймылдарынын өзара кагылышуусу. Ал согуштук аракеттердин чектелүүсү жана кыйла кыска мөөнөткө созула тургандыгы менен мүнөздөлөт. Э. м. к. ж-га катышкан баардык тараптар тийешелүү эларалык укук ченемдерин, тагыраак айтканда, согуш каадалары менен согуш мыйзамдарын сактоого милдеттүү.
Вооруженный конфликт международного характера Вооруженный конфликт международного характера Вооруженный конфликт международного характера Вооруженный конфликт международного характера