Переводчик Translate.kg

Вооруженный конфликт немеждународного характера

Русско-Киргизский терминологический словарь (ru-ky)
эл аралык эмес мүнөздөгү куралдуу кагылыш

вооруженный конфликт немеждународного характера

Русско-киргизский словарь (Асанов Э.) (ru-ky)
эл аралык эмес мүнөздөгү куралдуу кагылыш

Вооруженный конфликт немеждународного характера

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Эларалык эмес мүнөздөгү жаңжал

Вооруженный конфликт немеждународного характера

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
ЭЛАРАЛЫК ЭМЕС МҮНӨЗДӨГҮ ЖАҢЖАЛ – «кайсы бир мамлекеттин аймагында анын куралдуу күчтөрү менен мамлекетке каршы куралдуу күчтөрдүн же дагы мамлекеттик аймактын бир бөлүгүнө көзөмөлдүк кылган күчтөрдүн башкаруу жоопкерчилиги астында турган куралдуу уюшма топтордун ортосундагы жаңжалдар» Э. э. м. ж-дардын курмандыктарын коргой турган Согуш курмандыктарын коргоо жөнүндө 1949-жылдагы Женева конвенциясына 1977-жылдагы Кошумча II протоколу).
Вооруженный конфликт немеждународного характера Вооруженный конфликт немеждународного характера Вооруженный конфликт немеждународного характера