Переводчик Translate.kg

Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности

Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
мыйзамдуу ишкердикке тоскоолдук кылуу

Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности

Русско-Киргизский терминологический словарь (ru-ky)
мыйзамдуу ишкерликке тоскоол кылуу

воспрепятствование законной предпринимательской деятельности

Русско-киргизский словарь (Асанов Э.) (ru-ky)
мыйзамдуу ишкерликке тоскоол кылуу

Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Мыйзамдуу ишкердик иш-аракетине тоскоолдук

Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
МЫЙЗАМДУУ ИШКЕРДИК ИШ-АРАКЕТИНЕ ТОСКООЛДУК – КР кылмыш-жаза мыйзамдарында каралган экономикалык иш чөйрөсүндө жасалган кылмыштар. Ал төмөнкүчө аныкталат: а) жеке ишкердик кылуучуну же коммерциялык уюмду каттоодон мыйзамсыз баштартуу же четтөө; б) белгилүү бир ишмердикти жасоого атайын улуксат (лицензия) берүүдөн мыйзамсыз баштартуу, болбосо аны берүүдөн четтөө; в) жеке ишкердик кылуучунун же коммерциялык уюмдун укуктары менен мыйзамдуу таламдарын алардын уюштуруу-укуктук же менчигинин түрүнө жараша чектөө, ошого тете эле алардын өзалдынчалуулугун чектөө, же болбосо жеке ишкердик кылуучунун же коммерциялык уюмдун ишине мыйзамсыз кийлигишүү, эгерде мындай жосундар кызмат адамы тарабынан өзүнүн кызмат абалынан пайдалануу аркылуу жасалса.
Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности