Переводчик Translate.kg

Воспроизведение фонограммы

Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
фонограмманы кайра жасоо

Воспроизведение фонограммы

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Фонограмманы кайра чыгаруу

Воспроизведение фонограммы

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
ФОНОГРАММАНЫ КАЙРА ЧЫГАРУУ – фонограмманын же анын бир бөлүгүнө 1 же андан көп нускасын каалагандай материалдык алып жүрүүчүдө даярдоо.
Воспроизведение фонограммы Воспроизведение фонограммы Воспроизведение фонограммы