Переводчик Translate.kg

Воспроизведение произведения

Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
чыгарманы кайра жасоо

Воспроизведение произведения

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Чыгарманы кайра чыгаруу

Воспроизведение произведения

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
ЧЫГАРМАНЫ КАЙРА ЧЫГАРУУ – чыгарманын 1 же андан көп нускасын же анын бир бөлүгүн кандай гана материалдык түрдө болбосун, анын ичинде үн жана көрмө жазуулар таризинде, 3 өлчөмдүү чыгармаларды 1 же андан көп нускада 2 өлчөмдүү таризде, 3 өлчөмдүү чыгармаларды 1 же андан көп нускада 2 өлчөмдүү таризде даярдоо; чыгарманы ЭЭМ эстутумуна жазуу дагы кайра чыгаруу болуп саналат.
Воспроизведение произведения Воспроизведение произведения Воспроизведение произведения