Переводчик Translate.kg

Восстановление в гражданстве

Русско-Киргизский терминологический словарь (ru-ky)
жарандыгын калыбына келтирүү

восстановление в гражданстве

Русско-киргизский словарь (Асанов Э.) (ru-ky)
жарандыгын калыбына келтирүү

Восстановление в гражданстве

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Жарандыкты калыбына келтирүү

Восстановление в гражданстве

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
ЖАРАНДЫКТЫ КАЛЫБЫНА КЕЛТИРҮҮ – мурда жарандыгын жоготкон (м.: асырап алуунун же жарандыгынан мыйзамсыз ажыратылуунун) адамдардын КР жарандыгын кайра алуусунун жөнөкөйлөтүлгөн тартиби.

Восстановление в гражданстве

Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
жарандуулукту калыбына келтирүү
Восстановление в гражданстве Восстановление в гражданстве Восстановление в гражданстве Восстановление в гражданстве