Переводчик Translate.kg

восставшая сторона

Русско-киргизский словарь (Асанов Э.) (ru-ky)
көтөрүлгөн тарап

Восставшая сторона

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Көтөрүлгөн тарап

Восставшая сторона

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
КӨТӨРҮЛГӨН ТАРАП – эларалык укукта эларалык укук субъекттери тарабынан К. т. катары ыйгарым укугу таанылып, өз өлкөсүнүн белгилүү бир аймагына көзөмөлдүк кылуу менен, өкүмдар жана да башка демократия салттарына кайчы келген бийликке каршы же элинин өзалдынчалуулугу үчүн куралдуу күрөш жүргүзгөн көтөрүлүшчүлөр, каршылык көргөзүү топтору, жарандык же улуттук-боштондук согушунун катышуучулары. К. т. ыйгарым укугу чет өлкөлөрдөн жардам алууга, ал эми жеңилип калып, башка өлкөнүн аймагына өткөн учурда андан башбаанек суроого укук берет. Бирок, согушкан тараптарга караганда укугу кыйла чектелүү.

Восставшая сторона

Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
көтөрүлгөн тарап

Восставшая сторона

Русско-Киргизский терминологический словарь (ru-ky)
көтөрүлгөн тарап
Восставшая сторона Восставшая сторона Восставшая сторона Восставшая сторона