Переводчик Translate.kg

Вотум доверия

Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
ишеним вотуму

Вотум доверия

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Ишеним вотуму

Вотум доверия

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
ИШЕНИМ ВОТУМУ – парламенттик тажрыйбада өкмөттүн же өзүнчө министрдин акциясы же мыйзам долбоору аныктаган саясий багытты ачык жактыруу (эреже катары, парламенттин төмөнкү палатасында). И. в. жөнүндө маселе коюу демилгеси өкмөттүн өзүнөн, парламенттик жааттардан же депутаттардын тобунан чыгышы мүмкүн.
Вотум доверия Вотум доверия Вотум доверия