Переводчик Translate.kg

Воздушная линия международная

Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
эл аралык аба жолу

Воздушная линия международная

Русско-Киргизский терминологический словарь (ru-ky)
эл аралык аба жолу

воздушная линия международная

Русско-киргизский словарь (Асанов Э.) (ru-ky)
эл аралык аба жолу

Воздушная линия международная

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Эларалык аба каттамдары

Воздушная линия международная

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
ЭЛАРАЛЫК АБА КАТТАМДАРЫ – эки же андан көп мамлекеттердин ортосундагы, белгилүү авиаунаалык ишкана туруктуу учууларды ишке ашыруучу аба жолу. Ар бир авиаунаалык ишкана эларалык каттамдар (трассалар) боюнча өзүнүн Э. а. к-н ачат. Ачуу укугу аба каттамдары жөнүндөгү эларалык макулдашуулар боюнча, эреже катары, эки тараптуу негизде берилет. «Э. а. к.» аталгысы кээде «эларалык аба жолун эксплуатациялоочу авиаунаалык ишкана» маанисинде да колдонулат.
Воздушная линия международная Воздушная линия международная Воздушная линия международная Воздушная линия международная