Переводчик Translate.kg

Воздушное судно

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Аба кемеси

Воздушное судно

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
АБА КЕМЕСИ – жер (суу) бетинен чагылган аба менен өзара аракетинен айырмаланып, аба менен өзара аракетинин натыйжасында мейкиндикте каалгыган учуучу аппарат. КР А. к. учактары укуктук жактан жарандык жана аскердик болуп бөлүнөт.

Воздушное судно

Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
аба кемеси

Воздушное судно

Русско-Киргизский терминологический словарь (ru-ky)
аба кемелери

Воздушное судно

Русско-Киргизский терминологический словарь (ru-ky)
аба кемеси
Воздушное судно Воздушное судно Воздушное судно Воздушное судно государственное Воздушное судно гражданское Воздушное судно государственное Воздушное судно гражданское Воздушное судно Воздушное судно