Переводчик Translate.kg

Воздушное законодательство

Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
аба мыйзамдары

Воздушное законодательство

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Аба мыйзамдары

Воздушное законодательство

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
АБА МЫЙЗАМДАРЫ – авиация тармагындагы ишмердикти жана аба мейкиндигин пайдалануу боюнча мамилелерди жөнгө салуучу ченемдик укуктук актылардын жыйындысы.
Воздушное законодательство Воздушное законодательство Воздушное законодательство