Переводчик Translate.kg

Возмещение убытков

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Чыгаша ордун толтуруу

Возмещение убытков

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
ЧЫГАША ОРДУН ТОЛТУРУУ – жарандык укук институту, ага ылайык мыйзамда же мыйзамга ылайык түзүлгөн келишимде башка жолу каралбаган болсо, укугу бузулган жак тарткан чыгашасынын ордун толук толтуруп берүүнү талап кылууга акысы бар.

Возмещение убытков

Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
чыгашалардын ордун толтуруу

Возмещение убытков

Русско-Киргизский терминологический словарь (ru-ky)
чыгашанын ордун жабуу

возмещение убытков

Русско-киргизский словарь (Асанов Э.) (ru-ky)
чыгашанын ордун жабуу
Возмещение убытков Возмещение убытков Возмещение убытков Возмещение убытков