Переводчик Translate.kg

Возобновление уголовного дела по вновь открывшимся обстоятельствам

Русско-Киргизский терминологический словарь налоговой службы (ru-ky)
Кайрадан ачылган кырдаалдар боюнча кылмыш ишин кайра козгоо

Возобновление уголовного дела по вновь открывшимся обстоятельствам

Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
жаңы ачылган жагдайлар боюнча жазык ишин кайра жаңылантуу

Возобновление уголовного дела по вновь открывшимся обстоятельствам

Русско-Киргизский терминологический словарь (ru-ky)
жаңы ачылган кырдаалдар боюнча кылмыш ишин кайра козгоо

возобновление уголовного дела по вновь открывшимся обстоятельствам

Русско-киргизский словарь (Асанов Э.) (ru-ky)
жаңы ачылган кырдаалдар боюнча кылмыш ишин кайра козгоо

Возобновление уголовного дела по вновь открывшимся обстоятельствам

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Жаңы ачылган жагдайлар боюнча кылмыш-жаза ишин кайра козгоо

Возобновление уголовного дела по вновь открывшимся обстоятельствам

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
ЖАҢЫ АЧЫЛГАН ЖАГДАЙЛАР БОЮНЧА КЫЛМЫШ-ЖАЗА ИШИН КАЙРА КОЗГОО – соттун күчүнө кирген өкүмү, аныктамасы, токтому жокко чыгарылып, иш боюнча жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу иш кайра козголушу мүмкүн.
Возобновление уголовного дела по вновь открывшимся обстоятельствам Возобновление уголовного дела по вновь открывшимся обстоятельствам Возобновление уголовного дела по вновь открывшимся обстоятельствам Возобновление уголовного дела по вновь открывшимся обстоятельствам Возобновление уголовного дела по вновь открывшимся обстоятельствам