Переводчик Translate.kg

возвращение преступника государству

Русско-киргизский словарь (Асанов Э.) (ru-ky)
кылмышкерди мамлекетке кайтарып берүү

Возвращение преступника государству

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Кылмышкерди мамлекетине кайтаруу

Возвращение преступника государству

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
КЫЛМЫШКЕРДИ МАМЛЕКЕТИНЕ КАЙТАРУУ – бир мамлекеттин экинчисине кылмыш кылган адамды өткөрүп берүүсүнүн жөнөкөйлөштүрүлгөн жолжобосу. М.: кылмышкер аба кемесин айдатып кетүүсү ыктымал. Учурда аны ал катталган мамлекетке кайтарууну күч менен айдалып кеткен аба кемеси аймагына конгон мамлекет ишке ашырат (кара:Кылмышкерлерди өткөрүп берүү). К. м. к. бул ошондой өтүнүч менен кайрылган мамлекетке укуктук жардам көрсөтүүнүн өзгөчө акты.

Возвращение преступника государству

Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
кылмышкерди мамлекетке кайтарып берүү

Возвращение преступника государству

Русско-Киргизский терминологический словарь (ru-ky)
кылмышкерди мамлекетке кайтарып берүү
Возвращение преступника государству Возвращение преступника государству Возвращение преступника государству Возвращение преступника государству