Переводчик Translate.kg

возвратный платеж

Словарь банковских и финансовых терминов НБКР (2016 г.), (ru-ky)
Кайтарым төлөм (Chargeback) —Анын корреспонденттик эсебине жаңылыш чегерилген сумма боюнча жыйынтыктоочу эсептешүүнү жүргүзүүдөн кийин банк-алуучу тарабынан кайтарылган төлөм.

Возвратный платеж

Русско-Киргизский терминологический словарь (ru-ky)
кайтарылма төлөм
Возвратный платеж