Переводчик Translate.kg

Вред

Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
зыян

вред

Русско-Киргизский словарь Юдахина (ru-ky)
м.
зыян, залал;
причинить вред зыян келтирүү;
во вред кому-чему-л. бирөөгө же бир нерсеге зыян келтирүү.

вред

Русско-киргизский словарь (Асанов Э.) (ru-ky)
зыян

Вред

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Залал

Вред

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
ЗАЛАЛ – жарандык укукта субъективдүү укукту же дүнүйөнү жок кылуу же зыян келтирүү. Юридикалык адабияттар менен соттук, арбитраждык тажрыйбада «З.», «зыян», «чыгым» деген түшүнүктөр колдонулат. З. менен зыян көбүнесе түгөй түшүнүк катары кабылданат. «З.» жана «чыгым» деген түшүнүктөр бири-бирине дал келбейт. Биринчи түшүнүк кыйла кененирээк келип, өзара мүлктүк жана мүлктүк эмес З. (жеке кертбашка З.) болуп бөлүнөт. Нарк таризине ээ болгон укук бузуулардын материалдык (экономикалык) натыйжасы мүлктүк З. катары түшүндүрүлөт. Мүлктүк З-ды акчалай баалоо чыгым аталат.
Вред здоровью легкий Вред Вред здоровью менее тяжкий Вред здоровью тяжкий Вред окружающей среде Вредитель растений Вредное вещество Вредный организм для растений Вредоносный код Вред здоровью менее тяжкий Вред здоровью легкий Вред здоровью тяжкий Вред Вред здоровью менее тяжкий Вред здоровью легкий Вред здоровью тяжкий Вред