Переводчик Translate.kg

Вред здоровью менее тяжкий

Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
ден соолукка анча оор эмес зыян

Вред здоровью менее тяжкий

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Денсоолукка анча оор эмес залал

Вред здоровью менее тяжкий

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
ДЕНСООЛУККА АНЧА ООР ЭМЕС ЗАЛАЛ – адамдын өмүрүнө коркунуч келтирбеген жана денсоолукка оор залал калтыруучу кесепетин тийгизбеген, бирок денсоолукка узак убакыт таасирин тийгизген, т. а. 3 аптадан (21 күндөн) ашык мезгилге чейин созулган эмгекке жарамдуулугун убактылуу жоготкон же жалпы эмгекке жарамдуулугунун 1/3 (10дон 30 пайызга) чейинкисинен туруктуу ажыраткан залал.
Вред здоровью менее тяжкий Вред здоровью менее тяжкий Вред здоровью менее тяжкий