Переводчик Translate.kg

временная нетрудоспособность

Русско-киргизский словарь (Асанов Э.) (ru-ky)
эмгекке убактылуу жарамсыздык

Временная нетрудоспособность

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Убактылуу эмгекке жарамсыздык

Временная нетрудоспособность

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
УБАКТЫЛУУ ЭМГЕККЕ ЖАРАМСЫЗДЫК – кыска убакыт аралыгында денсоолугуна байланыштуу жумуш жасоого жөндөмсүздүк. Эмгек ишмердүүлүгүн таптакыр же узак мөөнөткө токтотуу же эмгек шартын кескин өзгөртүү зарылчылыгына алып келген туруктуу эмгекке жарамсыздык абалында болгондорго майыптык белгиленет. Жарандардын У. э. ж-гын калыс баалоо чарасы КР Өкмөтү тарабынан белгилеген тартипте мамлекеттик алдынала дарылоо мекемелеринин дарыгери же медициналык-социалдык эксперттик комиссиясы (МСЭК) жүргүзөт.

Временная нетрудоспособность

Русско-Киргизский терминологический словарь налоговой службы (ru-ky)
эмгекке убактылуу жарамсыздык

Временная нетрудоспособность

Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
эмгекке убактылуу жөндөмсүздүк

Временная нетрудоспособность

Русско-Киргизский терминологический словарь (ru-ky)
эмгекке убактылуу жарамсыздык
Временная нетрудоспособность Временная нетрудоспособность Временная нетрудоспособность Временная нетрудоспособность Временная нетрудоспособность