Переводчик Translate.kg

временное хранение

Русско-киргизский словарь (Асанов Э.) (ru-ky)
убактылуу сактоо

Временное хранение

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Убактылуу сактоо

Временное хранение

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
УБАКТЫЛУУ САКТОО – бажылык жол-жоболоштуруу баскычы. КР бажы мыйзамдарына ылайык, товарлар менен унаа каражаттары бажы органына кайрылган учурдан тартып кайра чыгарылганга же салык тартибине жараша атайын көрсөтмө берилгенге чейин салык көзөмөлү астындагы У. с-до болот. У. с. кампасына баардык товарлар жайгаштырылат. Башка товарларга залал келтирчү же сактоого өзгөчө шартты талап кылган товарлар У. с. кампасынын атайын ыңгайлаштырылган жайларында сакталууга тийиш.

Временное хранение

Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
убактылуу сактоо

Временное хранение

Русско-Киргизский терминологический словарь (ru-ky)
убактылуу сактоо
Временное хранение Временное хранение Временное хранение Временное хранение товаров Временное хранение