Переводчик Translate.kg

Временные работники

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Убактылуу кызматкерлер

Временные работники

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
УБАКТЫЛУУ КЫЗМАТКЕРЛЕР – КР эмгек мыйзамдарына ылайык, жумушка 2 айлык мөөнөт менен же убактылуу жок болгон жумушчулардын ордуна алардын кызмат орду (кызматы) 4 айга чейин сакталуу менен кабыл алынган адамдар. У. к-ге КР эмгек мыйзамдары жайылтылат.

Временные работники

Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
убактылуу жумушкерлер
Временные работники Временные работники Временные работники