Переводчик Translate.kg

временный поверенный в делах

Русско-киргизский словарь (Асанов Э.) (ru-ky)
убактылуу ишенимдүү өкүл

Временный поверенный в делах

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Иш-милдет убактылуу тапшырылган өкүл

Временный поверенный в делах

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
ИШ-МИЛДЕТ УБАКТЫЛУУ ТАПШЫРЫЛГАН ӨКҮЛ – дипломатиялык өкүлчүлүк башчысынын милдетин убактылуу аткарган адам. Эгер өкүлчүлүк башчысынын кызмат орду бош болсо же ал өз иш-милдетин аткарууга мүмкүн болбогон учурда дайындалат. И-м. у. т. ө. айрым протоколдук сый-урматтардан башка дипломатиялык өкүлчүлүктүн баардык укуктары менен артыкчылыктарынан пайдалана алат.

Временный поверенный в делах

Русско-Киргизский терминологический словарь налоговой службы (ru-ky)
Убактылуу ишенимдүү өкүл

Временный поверенный в делах

Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
убактылуу ишенимдүү өкүл

Временный поверенный в делах

Русско-Киргизский терминологический словарь (ru-ky)
убактылуу ишенимдүү өкүл
Временный поверенный в делах Временный поверенный в делах Временный поверенный в делах Временный поверенный в делах Временный поверенный в делах