Переводчик Translate.kg

Время совершения преступления

Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
кылмыш жасалган убакыт

Время совершения преступления

Русско-Киргизский терминологический словарь (ru-ky)
кылмыш жасалган учур

время совершения преступления

Русско-киргизский словарь (Асанов Э.) (ru-ky)
кылмыш жасалган учур

Время совершения преступления

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Кылмыш жасоо учуру

Время совершения преступления

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
КЫЛМЫШ ЖАСОО УЧУРУ – кылмышкер өз аракети аркылуу же аракетсиздигинин айынан кылмыштык жазага тартылчу жосун жасаган учур. Ошол маалга (учурга) чейинки аракеттер кылмыш катары каралбайт. Узакка созулган кылмыштарда баардык жүрүм-турум жорук-жосундары кылмыш-жаза-укуктук жактан К. ж. у-на кирет.
Время совершения преступления Время совершения преступления Время совершения преступления Время совершения преступления