Переводчик Translate.kg

Всемирный банк

Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
Дүйнөлүк банк

Всемирный банк

Русско-Киргизский терминологический словарь (ru-ky)
дүйнөлүк банк

всемирный банк

Русско-киргизский словарь (Асанов Э.) (ru-ky)
дүйнөлүк банк

Всемирный банк

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Бүткүл дүйнөлүк банк

Всемирный банк

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
БҮТКҮЛ ДҮЙНӨЛҮК БАНК – БУУнун адистештирилген мекемелеринин бири: Эларалык кайра куруу жана өнүктүрүү банкы (ЭКӨБ), Эларалык каржы корпорациясы (ЭКК), Эларалык өнүктүрүү ассоциациясы (ЭӨА), Көп тараптуу инвестициялык кепилдиктер боюнча агенттиги (КТИК), Эларалык инвестициялык талаштарды жөнгө салуу боюнча борбор (ЭИЖСБ) кирет.
Всемирный банк Всемирный банк Всемирный банк Всемирный банк