Переводчик Translate.kg

Всенародное обсуждение

Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
бүткүл элдик талкуулоо

Всенародное обсуждение

Русско-Киргизский терминологический словарь (ru-ky)
жалпы элдик талкуу

всенародное обсуждение

Русско-киргизский словарь (Асанов Э.) (ru-ky)
жалпы элдик талкуу

Всенародное обсуждение

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Жалпы элдик талкуу

Всенародное обсуждение

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
ЖАЛПЫ ЭЛДИК ТАЛКУУ – жарандардын жана алардын уюмдарынын Ж. э. т-га коюлган мыйзам долбоору боюнча, аларды мыйзам долбоорун иштеп чыгууда шарттуу эске алынууга тийиш болгон мыйзам чыгаруу органына өз ой-пикирлерин, каалоолорун жана сунуштарын жөнөтүү жолу аркылуу укук чыгаруучулугуна катышуусун билдире турган «түздөнтүз демократия» таризинин бири.
Всенародное обсуждение Всенародное обсуждение Всенародное обсуждение Всенародное обсуждение