Переводчик Translate.kg

Всеобщая декларация прав человека

Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
Адам укуктарынын жалпы декларациясы

Всеобщая декларация прав человека

Русско-Киргизский терминологический словарь (ru-ky)
адам укуктарынын жалпыга бирдей декларациясы

всеобщая декларация прав человека

Русско-киргизский словарь (Асанов Э.) (ru-ky)
адам укуктарынын жалпыга бирдей декларациясы

Всеобщая декларация прав человека

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Адам укуктарынын жалпы декларациясы

Всеобщая декларация прав человека

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
АДАМ УКУКТАРЫНЫН ЖАЛПЫ ДЕКЛАРАЦИЯСЫ – адам укугу боюнча биринчи ийкемдүү эларалык акт. 1948-жылдын 10-декабрында БУУнун Башкы Ассамблеясы кабыл алган. Преамбуладан жана 30-статьядан турат. Аларда адамдын негизги жарандык, саясий, социалдык, экономикалык жана маданий укуктары менен эркиндиктери жарыяланган. А. у. ж. д. эларалык келишим болуп эсептелбегендигине карабастан, эларалык каадалардан улам милдеттүү күчкө ээ болот.
Всеобщая декларация прав человека Всеобщая декларация прав человека Всеобщая декларация прав человека Всеобщая декларация прав человека