Переводчик Translate.kg

встречная торговля

Русско-киргизский словарь (Асанов Э.) (ru-ky)
утурлама (тосмо) соода

Встречная торговля

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Утурлама соода

Встречная торговля

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
УТУРЛАМА СООДА – тышкы соода аткарымы, анын шарты ташып чыгарылган товарлардын бөлүгүнө же толук наркына импортчудан товарды сатып алууга экспортчунун утурмала милдеттенмесин карайт; бул милдеттенме соода-сатык жөнүндө бирдиктүү документте – макулдашууда же келишимде белгиленет. У. с-нын негизги түрлөрү: бартердик бүтүмдөр, утурлама сатып алуулар, жаңы моделдерди сатып алууда эскирген техниканы сатуу, компенсациялык макулдашуулар.

Встречная торговля

Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
утурлама соода

Встречная торговля

Русско-Киргизский терминологический словарь (ru-ky)
утурлама (тосмо) соода
Встречная торговля Встречная торговля Встречная торговля Встречная торговля