Переводчик Translate.kg

Встречный иск

Русско-Киргизский терминологический словарь (ru-ky)
тосмо доо

встречный иск

Русско-киргизский словарь (Асанов Э.) (ru-ky)
тосмо доо

Встречный иск

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Утурлама дооарыз

Встречный иск

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
УТУРЛАМА ДООАРЫЗ – сот жүрүмүндө мурдагы арыз менен бирге кароо үчүн жоопкер тараптын доогер тарапка карата өзалдынча доо талабы; жоопкер тараптын коюлган доого каршы коргонуу каражаты. У. д. ишке кабыл алынат: эгер ал баштапкы доого тийиштүү болсо; эгер У. д. баштапкы дооарызды канагаттандырууну (толук же жарым-жартылай) жокко чыгарса; эгер У. д. менен баштапкы дооарыз өзара байланышта болуп, чогуу кароо сот териштирүүсүн тездете турган болсо.

Встречный иск

Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
утурлама доо
Встречный иск Встречный иск Встречный иск Встречный иск