Переводчик Translate.kg

Вторичный рынок ценных бумаг

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Экинчилик баалуу кагаз базары

Вторичный рынок ценных бумаг

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
ЭКИНЧИЛИК БААЛУУ КАГАЗ БАЗАРЫ – баалуу кагаздар базарынын субъекттеринин ортосунда мурда чыгарылган баалуу кагаздар жүгүртүлө турган базар. Э. б. к. б. баштапкы баалуу кагаздар базары менен мамиле түзбөйт.

вторичный рынок ценных бумаг

Словарь банковских и финансовых терминов НБКР (2016 г.), (ru-ky)
Баалуу кагаздардын экинчилик рыногу (Secondary market of securities) —Баалуу кагаздардын биринчилик рыногуна мурда чыгарылган баалуу кагаздар жүгүртүлгөн рынок, башкача айтканда бул рынокто кайсы бир убакта сатып алынган баалуу кагаздар сатылып алынат жана сатылат.

Вторичный рынок ценных бумаг

Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
баалуу кагаздардын экинчилик рыногу
Вторичный рынок ценных бумаг Вторичный рынок ценных бумаг Вторичный рынок ценных бумаг