Переводчик Translate.kg

вульгаризм

Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү (Карасаев) (ky-ky)
вульгаризм

ВУЛЬГАРИЗМ

Энциклопедия - Аалам-Манастын музыкасы (ky-ky)
ВУЛЬГАРИЗМ (лат. vulgaris — демейки, кадыресе) — көркөм чыгармада каармандын сүйлөгөн сөзүндө колдонулуучу орой, одоно сөздөр. Текстте стилдик мааниге ээ болуп, каармандын кулк-мүнөзүн ачып берүүдө В-дер көмөкчү милдет аткарат. Образдын дагы да терең ачылышын шарттайт. «Манас» эпосунда да В. сөздөрдү жолуктурууга болот. Мисалы, «Көкөтөйдүн ашында» балбан күрөшкө чыгарында Кошойдун жашы улгайып кеткенине арман кылып, майданда отурган Жолойду мүнөздөп айткан сөзүндөгү В.:
Отуз беште жолукса
Ойрондобос эр белем,
Ошол иттен кем белем!
Обдулуп найза салышса,
Ойду-дөңду алышса,
Оролтуп аяк чалышса.
Оңдобой турган мен белем,
Оосурак иттен кем белем! (Сагымбай Орозбаков, 3. 199).


вульгаризм

Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү (1969-ж.),(ky-ky)
зат. Уят, одоно сөздөрдүн адабий тилде колдонула турган түрлөрү.

вульгаризм

Русско-Киргизский словарь Юдахина (ru-ky)
м. лингв.
вульгаризм (одоно сөз).
ВУЛЬГАРИЗМ