Переводчик Translate.kg

Выборы

Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
шайлоо

выборы

Русско-Киргизский словарь Юдахина (ru-ky)
только мн.
шайлоо;
выборы в Советы депутатов трудящихся Эмгекчилер Депутаттарынын Советтерине шайлоо;
производить выборы шайлоо жүргүзүү.

Выборы

Русско-Киргизский терминологический словарь (ru-ky)
шайлоо

выборы

Русско-киргизский словарь (Асанов Э.) (ru-ky)
шайлоо

Выборы

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Шайлоо

Выборы

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
ШАЙЛОО – добуш берүүнүн жардамы менен мамлекеттик жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарын түзүү ыкмасы. Жарандардын өзүнүн тандап алуу укугун жүзөгө ашыруусу мамлекетти башкарууга катышуусунун эң маанилүү көрүнүшүнүн бири болуп саналат.
Выборы Выборы альтернативные Выборы Выборы альтернативные Выборы Выборы альтернативные Выборы