Переводчик Translate.kg

Выдача преступников (экстрадиция)

Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
кылмышкерлерди өткөрүп берүү (экстрадициялоо)

Выдача преступников (экстрадиция)

Русско-Киргизский терминологический словарь (ru-ky)
кылмышкерлерди өткөрүп берүү (экстрадиция)

выдача преступников (экстрадиция)

Русско-киргизский словарь (Асанов Э.) (ru-ky)
кылмышкерлерди өткөрүп берүү (экстрадиция)

Выдача преступников (экстрадиция)

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Кылмышкерлерди өткөрүп берүү (экстрадиция)

Выдача преступников (экстрадиция)

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
КЫЛМЫШКЕРЛЕРДИ ӨТКӨРҮП БЕРҮҮ (экстрадиция) – кылмыш-жаза жоопкерчилигине тартуу же мыйзамдуу түрдө күчүнө кирген өкүмдү аткаруу үчүн башка мамлекеттин талабы боюнча мамлекеттин өз аймагындагы кылмышкерди өткөрүп берүүсү. Кызыкдар мамлекеттердин ортосунда өзара атайын макулдашуулар болгондо гана К. ө. б. юридикалык милдеттенме болуп саналат. Мамлекет төмөндөгүлөрдү талап кыла алат: өз жараны болуп саналган кылмышкерди; өз аймагында жасалган кылмыш боюнча; жасалган кылмыштан улам залал тартса. Эреже катары: а) өз жарандарын; б) адамга өлүм жазасы коркунуч келтирген же кыйноолор колдонулуучу мамлекеттерге; в) саясий көзкарашы үчүн куугунтукталган же аракети (аракетсиздиги) талап кылынган тарап тарабынан кылмыш катары саналбаган адамдарды өткөрүп берүүгө жол берилбейт.
Выдача преступников (экстрадиция) Выдача преступников (экстрадиция) Выдача преступников (экстрадиция) Выдача преступников (экстрадиция)