Переводчик Translate.kg

Выдвижение кандидатов

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Талапкерлерди көрсөтүү

Выдвижение кандидатов

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
ТАЛАПКЕРЛЕРДИ КӨРСӨТҮҮ – КР шайлоо мыйзамдарына ылайык шайлоо жүрүмүнүн негизги баскычтарынын бири. Т. к. укугу саясий партияларга, шайлоо жааттарына жана тийешелүү шайлоо округунда иштеген, окуган, жашаган шайлоочуларга, ошондой эле өзүн-өзү көрсөткөн жарандарга таандык.

Выдвижение кандидатов

Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
талапкерлерди көрсөтүү
Выдвижение кандидатов Выдвижение кандидатов Выдвижение кандидатов