Переводчик Translate.kg

Выемка

Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
 • 1) алуу/алып коюу (юр.);
 • 2) чуңкур
 • выемка

  Русско-Киргизский словарь Юдахина (ru-ky)
  ж.
  1. (дейстеие) алуу (бир неменин ичинен алуу, мис. катты почта ящигинен алуу);
  2. (вырез) оюк; оюп алынган орун (жер);
  выемка для рукава жеңдин оюгу;
  3. (углубление) чуңкур;
  глубокая выемка терең чуңкур.

  Выемка

  Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
  Алыпкоюу

  Выемка

  Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
  АЛЫПКОЮУ – кылмыш-жаза-процесстик укуктагы, эгер кимде, кайда экендиги анык болсо, тергөө иши үчүн мааниси бар деген буюмдарды же документтерди жеке жана юридикалык жактардан алып алууга байланышкан тергөө аракети.
  Выемка документов Выемка Выемка доказательств Выемка имущества Выемка имущества Выемка поэтажная Выемка Выемка