Переводчик Translate.kg

Выговор

Русско-Киргизский терминологический словарь (ru-ky)
сөгүш

выговор

Русско-киргизский словарь (Асанов Э.) (ru-ky)
сөгүш

Выговор

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Сөгүш

Выговор

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
СӨГҮШ – 1) КР эмгек мыйзамы боюнча тартип жазасынын бир түрү; 2) КР кылмыш-жаза-аткаруу мыйзамында эркинен ажыратуу мөөнөтүн өтөөнүн белгиленген тартибин бузгандыгы үчүн колдонулуучу санкциялардын бири.

Выговор

Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
сөгүш

выговор

Русско-Киргизский словарь Юдахина (ru-ky)
м.
1. (произношение) айтуу, сүйлөө;
чистый выговор так сүйлөө, так айтуу;
2. (порицание) сөгүш, выговор;
строгий выговор катуу сөгүш, катуу выговор.
Выговор Выговор Выговор Выговор