Переводчик Translate.kg

выход

Русско-Киргизский словарь Юдахина (ru-ky)
м.
1. (действие) чыгуу;
выход книги в свет китептин жарыкка чыгышы;
выход актёра на сцену актёрдун сахнага чыгышы;
2. (место) эшик; чыгуучу жер;
запасный выход чыгуучу запас эшик;
стоять у выхода чыга турган жерде туруу, эшиктин алдында туруу;
3. перен. жол табуу, айла табуу;
найти выход из трудного положения кыйын абалдан жол таап чыгуу;
4. эк. (количество продукта) чыгыш, түшүм;
выход зерна с гектара эгиндин бир гектардан түшкөн түшүмү;
дать выход чему-л. бир нерсеге жол берүү; бүт айтууга өзүнө эрк берүү, тилин тартпай ичиндегисинин баарын айтуу ж.б.;
знать все ходы и выходы разг. жолун билүү, эбин табуу.

Выход

Русско-Киргизский терминологический словарь (ru-ky)
чыгуу
Выходное пособие Выходные дни Выходное пособие Выходные дни Выходное пособие Выходное пособие Выход мяса Выходные дни Выход Выход мяса Выходное пособие