Переводчик Translate.kg

выходное пособие

Русско-киргизский словарь (Асанов Э.) (ru-ky)
 • бошоо көмөкпулу
 • жүйөлүү жөлөкпул
 • Выходное пособие

  Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
  Бошонуу жөлөкпулу

  Выходное пособие

  Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
  БОШОНУУ ЖӨЛӨКПУЛУ – белгилүү бир негиз боюнча (штат бирдигинин кыскарышына, аскер кызматына чакырылышына, мурда иштеген жумушчунун же кызматкердин кайра ордуна коюлушуна ж. б. у. с. байланыштуу) бошонуп жаткан жумушчуга же кызматкерге төлөнүүчү акча өлчөмү.

  Выходное пособие

  Русско-Киргизский терминологический словарь налоговой службы (ru-ky)
  Чыгуу жөлөк пул

  Выходное пособие

  Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
  бошоо жөлөк пулу

  Выходное пособие

  Русско-Киргизский терминологический словарь (ru-ky)
  1. жүйөлүү жөлөкпул;
  2. бошоо көмөкпулу
  Выходное пособие Выходное пособие Выходное пособие Выходное пособие Выходное пособие