Переводчик Translate.kg

Выкидыш

Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
 • 1) бойдон түшүү (мед.);
 • 2) бала салуу (вет.)
 • выкидыш

  Русско-Киргизский словарь Юдахина (ru-ky)
  м.
  1. бойдон түшүрүү, бойдон түшүү;
  2. (недоношенный ребёнок) бойдон түшкөн бала.

  Выкидыш

  Русско-Киргизский терминологический словарь (ru-ky)
  1. бойдон түшүү;
  2. бала салуу

  выкидыш

  Биология терминдеринин орусча-кыргызча сөздүгү (ru-ky)
  (бол.) бала салуу, бала таштоо; күмөндү убагына жеткирбей таштап коюу; кыргызча мунун кишиге жана ар бир малга тийиштүү бөтөнчө аты бар; выкидыш женщины — бойдон түшүрүү; в. верблюдицы — бото салуу; в. коровы — музоо салуу; в. овцы — козу салуу ж. у. с.

  выкидыш

  Русско-киргизский словарь (Асанов Э.) (ru-ky)
 • бала салуу
 • бойдон түшүү
 • Выкидыш Выкидыш