Переводчик Translate.kg

Вымогательство

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
ОПУЗАЛАП АЛУУ – КР кылмыш-жаза мыйзамдарындагы жекеменчикке каршы кылмыштардын бири. Жабырлануучуну күч колдонуу менен коркутуп-үркүтүү же жабырлануучунун мүлкүн талкалоо, бүлдүрүү, же болбосо, жабырлануучунун же анын жакындарынын абийирин ачуучу, анан да жабырлануучунун укугу менен мыйзамдуу кызыкчылыгына орчундуу залал келтире турган кандайдыр бир маалыматтарды таркатам деп коркутуу аркылуу башка бирөөнүн мүлкүн өткөрүп берүүнү талап кылуу же дагы башка мүлктүк белгилер менен мүнөздөлөт.

Вымогательство

Русско-Киргизский терминологический словарь налоговой службы (ru-ky)
Опуза талап

Вымогательство

Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
опуза-талап

вымогательство

Русско-Киргизский словарь Юдахина (ru-ky)
ср.
опузалап (коркутуп) алуу.

Вымогательство

Русско-Киргизский терминологический словарь (ru-ky)
опуза талап

вымогательство

Русско-киргизский словарь (Асанов Э.) (ru-ky)
опуза талап

Вымогательство

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Опузалап алуу
Вымогательство Вымогательство Вымогательство Вымогательство Вымогательство