Переводчик Translate.kg

Выморочное имущество

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Мураскерсиз мүлк

Выморочное имущество

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
МУРАСКЕРСИЗ МҮЛК – эгерде мыйзам боюнча да, керээз боюнча да мураскери жок болсо, же мураскерлеринин биринин дагы мурастап калуу укугу жок болсо, же болбосо, мурастоодон баш тартса, каза болгон менчик ээсинин артында калган мүлк. М. м. ошол жердеги мамлекеттик органдарга же мурас иши каралган жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарына жазылган арыздардын негизинде мурас белгиленгенден тартып бир жылдык мөөнөттөн кийинки сот чечиминин негизинде мураскерсиз мүлк деп табылат. Мурас мүлкү эгер аны кайтаруу, аны башкаруу чыгымдары анын өз наркынан ашып кетсе, жогоруда көрсөтүлгөн мөөнөттөн кийин мураскерсиз мүлк катары таанылат. М. м. ошол мүлк жайгашкан жердеги жергиликтүү өзалдынча башкаруу органынын менчигине, ал мүлктөн баштарткан учурда мамлекет менчигине өтөт.

Выморочное имущество

Русско-Киргизский терминологический словарь налоговой службы (ru-ky)
Мураскерсиз мүлк

Выморочное имущество

Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
мураскерсиз мүлк
Выморочное имущество Выморочное имущество Выморочное имущество Выморочное имущество