Переводчик Translate.kg

вынужденный прогул

Русско-киргизский словарь (Асанов Э.) (ru-ky)
ишке аргасыз чыкпагандык

Вынужденный прогул

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Ишке аргасыз чыкпагандык

Вынужденный прогул

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
ИШКЕ АРГАСЫЗ ЧЫКПАГАНДЫК – эмгек укугундагы мыйзамсыз бошотуу же башка ишке которуунун натыйжасында жетекчиликтин күнөөсү боюнча кызматкердин эмгек келишиминде шартталган кайсы бир убакыт аралыгында иш-милдетин аткара албай калган учур. И. а. ч-тын акысы жекече эмгек талаш-тартыштарын кароо комиссиясынын же соттун, же жетекчилик органдарынын чечими боюнча төлөнөт.

Вынужденный прогул

Русско-Киргизский терминологический словарь налоговой службы (ru-ky)
Аргасыз ишке чыкпоо

Вынужденный прогул

Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
ишке аргасыз чыкпагандык

Вынужденный прогул

Русско-Киргизский терминологический словарь (ru-ky)
ишке аргасыз чыкпагандык
Вынужденный прогул Вынужденный прогул Вынужденный прогул Вынужденный прогул Вынужденный прогул