Переводчик Translate.kg

Выписка из системы ведения реестра

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Тизмеге алуу тутумунан көчүрмө

Выписка из системы ведения реестра

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
ТИЗМЕГЕ АЛУУ ТУТУМУНАН КӨЧҮРМӨ – жеке эсеп ээси, көчүрмө берилген кезге чейинки бул эсепте катталган баалуу кагаздардын баардык чыгарылышы боюнча саны, аларга жүктөлгөн милдеттенмелер жөнүндө далилдер, ошондой эле бул кагаздарга тийешелүү дагы башка маалыматтар көрсөтүлүү менен, тизмеге алуучу тарабынан бериле турган документ. Ал көчүрмөнү берген адам анда камтылган маалыматтардын толуктугуна жана тактыгына жоопкер болот.

Выписка из системы ведения реестра

Русско-Киргизский терминологический словарь налоговой службы (ru-ky)
Реестрди жүргүзүү систамасынын көчүрмө бөлүгү

Выписка из системы ведения реестра

Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
реестрди жүргүзүү тутумунан көчүрмө бөлүк
Выписка из системы ведения реестра Выписка из системы ведения реестра Выписка из системы ведения реестра Выписка из системы ведения реестра