Переводчик Translate.kg

Выпуск товаров для свободного обращения (импорт)

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Эркин жүгүртүү үчүн товар чыгаруу (импорт)

Выпуск товаров для свободного обращения (импорт)

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
ЭРКИН ЖҮГҮРТҮҮ ҮЧҮН ТОВАР ЧЫГАРУУ (ИМПОРТ) – КР бажы аймагына ташылып кирген товарлардын ал аймактан кайра ташылып чыгуусунда милдеттенмесиз ал аймакта туруктуу кала берүүчү бажы тартиби. Э. ж. ү. т. ч. үчүн төмөндөгүлөр талап кылынат: бажы алымдарын, салыктарды төлөө жана дагы башка төлөмдөрдү чегерүү; экономикалык жактан жөнгө салуу ж. б. чектөө чараларын сактоо; бажы жолжоболоштуруусун бүтүрүү.
Выпуск товаров для свободного обращения (импорт) Выпуск товаров для свободного обращения (импорт)