Переводчик Translate.kg

Выпуск ценных бумаг

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Баалуу кагаз чыгаруу

Выпуск ценных бумаг

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
БААЛУУ КАГАЗ ЧЫГАРУУ – ээлерине бирдей көлөмдөгү укукту камсыз кылып, бирдей эмиссия шартына (алгачкы жайгаштыруу) ээ болгон бирдей эмитенттеги баалуу кагаздардын жыйындысы. Бирдей чыгарылыштын баардык кагаздары бир мамлекеттик каттоо номерине ээ болууга тийиш.

Выпуск ценных бумаг

Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
баалуу кагаздарды чыгаруу
Выпуск ценных бумаг Выпуск ценных бумаг Выпуск ценных бумаг