Переводчик Translate.kg

Выселение

Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
турган жерден чыгаруу

выселение

Русско-Киргизский словарь Юдахина (ru-ky)
ср.
көчүрүү.

Выселение

Русско-Киргизский терминологический словарь (ru-ky)
үйдөн чыгаруу

выселение

Русско-киргизский словарь (Асанов Э.) (ru-ky)
үйдөн чыгаруу

Выселение

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Үйдөн чыгарып салуу

Выселение

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
ҮЙДӨН ЧЫГАРЫП САЛУУ – туракжай укугунда мамлекетке же коомдук туракжай фондуна тийешелүү үйдөгү ээлеген туракжайынан мыйзамда каралган негизде Ү. ч. с. Ал сот тартибинде жүргүзүлөт. Туракжайды суроо-сопкутсуз ээлеп алгандар же ээнбаштык менен үйгө кирип алгандар гана прокурордун санкциясы аркылуу административдик тартипте чыгарылат. Мыйзамда каралган учурлардан башка кездерде, чыгарылгандарга ошол замат бөлөк туракжай берилет.
Выселение Выселение Выселение Выселение